POLITYKA KULTURALNA

Można sądzić, iż właśnie polityka kulturalna w dużej mierze zadecyduje o tym, czy wystąpią u nas pewne niepożądane społecznie zjawiska, czy rozwój odbywać się będzie w miarę harmonijnie. Pisząc o zjawiskach niepożądanych, przede wszystkim na myśli mamy: po pierwsze — tzw. dystans czy lukę pomiędzy pokolenia­mi. Sądzimy, iż luka ta nie jest nieuchronnym rezulta­tem szybkiego tempa przemian społecznych. Istota jej tkwi bowiem w różnicach wyposażenia kulturalnego i systemów wartości poszczególnych generacji. Gdy ist­nieją mechanizmy społeczno-kulturowe, które zapew­niają możność komunikacji, porozumiewania się między pokoleniami (a, jak sądzimy, osiągalne jest skuteczne funkcjonowanie takich mechanizmów), występujące różnice nie muszą prowadzić do międzypokoleniowej dezintegracji społecznej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)