POSTĘP TECHNICZNY

Dla grup zatrudnionych przy standardowej produkcji przemysłowej będzie, być może, atrakcyjne wykonywa­nie w czasie wolnym zajęć manualnych (robótki, maj­sterkowanie) — jako reakcji przeciwko systemowi pra­cy narzucającemu czynności powtarzane przez cały dzień pracy, ograniczającemu poczucie uczestnictwa w procesie tworzenia całego produktu. Postęp techniczny, czyniąc pracę lżejszą, lecz bardziej zmechanizowaną, może wywoływać potrzebę oderwania się od jej skutków i poświęcenia czasu wolnego na za­jęcia wymagające wysiłku fizycznego i ruchu. Ten sam postęp techniki, narzucający potrzeby w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji i kilkakrotnego w ciągu swo­jej aktywności zawodowej przekwalifikowania się, wy­woływać będzie chęć lub poczucie obowiązku podnosze­nia kwalifikacji czy to w drodze systematycznej nauki, czy też samokształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)