POTĘŻNE PRAWO PRZYRODY

Całkiem odwrotnie; należy się spodziewać, że będzie nadal trzepotać bez celu, hałasując. Jeśli przyfl mierny, że w układzie fizycznym realizuje się w sposób nieodparty stan najbardziej prawdo- , podobny, to powinniśmy również przyjąć, że jest praktycznie pewne, iż zmieszanie dwóch układów lub oddziaływanie między nimi spo­woduje wzrost sumarycznego stopnia ich nie­uporządkowania lub go nie zmieni, lecz nigdy nie spowoduje jego zmniejszenia. Mamy tu do czynienia z potężnym prawem przyrody, którego źródłem jest natura przypadku i prawo wielkich liczb. Prawo to wyjaśnia wiele właściwości naszego wszechświata.Choć sens pojęcia nieuporządkowania pozo­staje taki sam, niezależnie od tego, czy myśjiji my o rzutach monetą czy też zajmujemy się I fizycznymi wielocząstkowymi układami, opis najbardziej prawdopodobnego stanu w rzeczywistym świecie jest sprawą znacznie bardziej złożoną.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)