POWAŻNE ZADANIA

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że rozwój ten przyczyni się przede wszystkim, do znacznego liczebne­go wzrostu publiczności kulturalnej. W rezultacie pod­niesienia się poziomu wykształcenia już około roku 1990 większość instytucji kulturalnych będzie zmuszo­na nastawić się na zaspokajanie potrzeb ludzi o wy­kształceniu co najmniej średnim. Znacznym zmianom ulegną przy tym treści, którymi wypełnione zostaną te instytucje. Równocześnie zaś na instytucje kultural­ne spadną poważne zadania oświatowe — konieczność współdziałania z systemem szkolnym w kontynuowa­niu procesu oświatowego po zakończeniu formalnego kształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)