POWSTAJĄCE PYTANIE

Powstaje pytanie, jakie zmiany nastąpią w treściach czasu wolnego oraz potrzebach w tym zakresie (uwzględniając zmiany warunków życia spowodowane dalszą urbanizacją, postępem technicznym — jego prze­jawami zarówno w procesie pracy, jak ,i poza pracą itp.). Wolno przypuszczać, że w przyszłości czas wolny w znacznym stopniu wypełnią treści stanowiące prze- ‚ ciwieństwo warunków życia stwarzanych przez cywi­lizację. Inaczej mówiąc, w miarę postępu urbanizacji będzie narastało dążenie <lo spędzenia czasu w natural­nym środowisku przyrody, i to nie tylko podczas weekendu i wypoczynku urlopowego, lecz także przez uprawianie ogródka, budownictwo domków jednoro­dzinnych itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)