PRAWDOPODOBNA SYTUACJA

Niemniej jednak najbardziej prawdopodobna jest sytua­cja, że energia zostaje zachowana. Dogmatycz­ny absolutyzm klasycznego prawa zostaje za­stąpiony bardziej realistycznymi probabilistycz­nymi prawami mechaniki kwantowej. Ścisły determinizm co prawda znika, lecz pojawiają się szczegółowe modele oddziaływań wszystkich rodzajów opisane przez teorię kwantów, zapo­czątkowaną przez Schródingera, Heisenberga, Pauliego i Diraca, i te modele mają precyzyj­ną charakterystykę ilościową. Przypadek nie jest pojęciem obcym fizyce klasycznej, jak się okaże w jednym z dalszych rozdziałów. Jed­nakże gdy mamy do czynienia z wielką liczbą cząstek, jesteśmy zmuszeni do ograniczenia pomiarów do wielkości średnich, odchyleń od średniej itd.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)