PRESTIŻOWA ROLA DÓBR

Zjawiska te mogą wystąpić tym silniej, że należy spodziewać się, iż w rozpatrywanym okresie zmaleje prestiżowa rola dóbr materialnych (początek czego obserwuje się już dzisiaj w krajach najzamożniej­szych), natomiast.wzrośnie prestiż wartości intelektual­nych, kulturowych.Jednak już Wariant A wymagałby znacznego rozwoju szkolnictwa. Podwojeniu ulec by musiała np. liczba stu­dentów wyższych uczelni, a na I rok studiów przyjmo­wano by w roku 1990 około Vs młodzieży w Wieku 19 lat. Natomiast przy realizacji wariantu B konieczne będzie jeszcze znaczniejsze zwiększenie liczby studenttów, przede wszystkim zaś olbrzymie rozbudowanie systemu dokształcania (zarówno w zakresie szkoły śred­niej, jak i szkoły wyższej) roczników starszych, które wcześniej ukończyły naukę na niższym szczeblu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)