PROBLEM ATRAKCYJNOŚCI

Z drugiej zaś strony — problem atrakcyjności tej kultury dla reszty świata, a także jej ofensywności. Jednym z najdonioślejszych zjawisk współczesnych przemian (zarówno zresztą w makroskali społecznej, jak i mikroskali, a także w podziale na sfery życia jednostek) jest wyraźna integracja (wzrost współ­zależności) powiązań zjawisk ekonomicznych, technicz­nych, artystycznych i in. Ogólnie biorąc, widzimy dwa możliwe skrajne wa­rianty rozwoju uczestnictwa kulturalnego w Polsce do. roku 2000: wariant stałego opóźnienia, związany z imi- tacyjnym charakterem zainteresowań i zachowań pu­bliczności kulturalnej, ze względną biernością uczestnic­twa; oraz drugi wariant — uczestnictwa kulturalnego na skalę odpowiadającą standardom rozwiniętych, spo­łeczeństw europejskich, a przy tym uczestnictwa w peł­ni aktywnego, mającego ambicję autentyczności, „eksportu” wartości narodowych i ustrojowych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)