PROGRAMY ŚRODKÓW MASOWEJ KOMUNIKACJI

Równolegle z ingerencją w programy środków maso­wego komunikowania pojawią się przynajmniej próby przystosowania oświaty do naporu informacyjnego ze strony środków masowych. Choć bowiem znaczenie szkoły pozostanie ogromne, lecz waga informacji do­starczanej przez- środki masowe będzie nadal rosła. Wielorakie i głęboko sięgające splecenie tych dziedzin ze sobą sprawi, że oświatowcy nie pozostaną obojętni na sprawę bogactwa i poziomów informacji masowej — ze względu właśnie na realizację zadań systemu szkol­nego.Wobec rozwoju nowych technik kumulacji, klasyfi­kacji i udostępniania informacji i(mikrokopie z druków, komputeryzacja zasobów, bibliografie, „abstrakty” itp.) wzrośnie znaczenie — w kształceniu szkolnym — ta­kich umiejętności, jak samodzielne wyszukiwanie in­formacji i metodologicznie poprawne jej użycie, trze­ba przewidywać natomiast ograniczenie w szkole prze­kazu samych wiadomości.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)