PRZEBIEG PROCESU

Dla przebiegu te­go procesu istotnego znaczenia nabierze odpowiednia polityka społeczno-ekonomiczna, ułatwiająca realizację aspiracji oświatowych i kulturowych.Można oczekiwać, że w oparciu o powszechny i wy­soki szczebel wykształcenia będzie maleć zróżnicowanie wywodzące się z różnego przygotowania do odbioru treści kulturowych itp.Rosnącego znaczenia w rozpatrywanej przez nas per­spektywie nabierze teraz dopiero rozpoczynający się proces wielkich przemian w hierarchii rozmaitych za­wodów, zajęć, obszarów działania (np. wzrost liczebny i wzrost społecznego znaczenia sektora „usług”, czy — ze zjawisk innej kategorii — wzrost roli specjalistów od elektronicznej techniki obliczeniowej, ludzi dyspo­nujących „komputerami”).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)