PRZEDSTAWIONE KIERUNKI

Przedstawione kierunki przewidywania zmian w kształtowaniu się długości czasu pracy zawodowej w tygodniu określać będą również rozmiary czasu wolnego. Jednak należy pamiętać, że zmniejszenie wy­miaru czasu pracy nie oznacza wprost proporcjonalnego przyrostu czasu uwolnionego, czasu „dyspozycyj­nego”. Badania rozmiarów czasu wolnego w skali makro­ekonomicznej w różnych krajach oraz korelacje ilości czasu wolnego z poziomem dochodu narodowego poka­zują, że wymiar czasu wolnego w przeliczeniu na jed­nego mieszkańca jest tym .większy, im wyższy jest po­ziom dochodu narodowego na jednego mieszkańca oraz im wyższy stopień rozwoju usług.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)