PRZEPROWADZONE TESTY

Na nie­szczęście wszystkie przeprowadzone tzw. testy ogólnej teorii względności były nie tyle testami I geometrii, ile testami zasady równoważności. Obie teorie przewidują w istocie te same zja­wiska. Zasadnicza różnica sprowadza się do filozoficznego podejścia do zagadnień i spór dotyczy kwestii, czy przyspieszenie jest czymś absolutnym czy też, podobnie jak ruch jedno­stajny, czymś w pełni względnym. Jeśli przy­spieszenie jednostajne jest absolutne, to obser­wator znajdujący się w nieskończoności jest naprawdę w uprzywilejowanym położeniu, po­nieważ jego sytuacja fizyczna jest zupełnie różna od sytuacji tego, który się znajduje w polu grawitacyjnym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)