PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA

Odrzuca propozycję ścieśnienia swojej przestrzeni ży­ciowej. Unika ograniczenia swobody. Elektro­nowi zmuszonemu do przebywania w obszarze przestrzeni o rozmiarach jądra atomowego mu­siałaby też towarzyszyć fala o długości równej co najwyżej średnicy jądra. Gdyby fala była dłuższa, elektron spędzałby większość czasu poza jądrem. Ograniczona długość fali wiąże się ze zmniejszeniem przestrzeni, co musi być zrównoważone wzrostem pędu elektronu, aby został zachowany bez zmiany jego kwant dzia­łania, h. Elektron miałby więc tak wysoką energię kinetyczną, że wyrwałby się z więzie­nia, którym jest dla niego jądro. Do uwięzienia zatem dojść nie może. Elektron nie może na stałe przebywać wewmątrz jądra dopóty, dopóki jakaś przeogromna siła nie przezwycięży jego dażenia do swobody.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)