PRZY DWÓCH RZUTACH

Przy dwóch rzutach możemy  oczekiwać, że najbardziej prawdopodobną licz­bą wyrzuconych reszek jest jeden. Jednakże  zgoła wysokie są szanse niewyrzucenia żadnej reszki lub wyrzucenia dwóch reszek. Z grubsza 1 oczekiwaną liczbę wyrzuconych reszek można zapisać jako 1+1 (jeden, plus lub minus je­den), a więc ze 100-procentowym błędem. W tym przypadku rozpatrywanie procesu rzulicania monetą jako metody wyrzucania równej  liczby reszek i orłów jest wyjątkowo niefortun­ne. Lepiej się dzieje w przypadku dziesięciu rzutów. Tu przewidujemy wyrzucenie pięciu reszek, lecz nie jesteśmy zaskoczeni uzyskując siedem, sześć, cztery lub trzy reszki, choć po­myślimy, że mamy pecha, jeśli uzyskamy dzie­sięć, dziewięć, dwie lub jedną reszkę.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)