PRZYPADEK

To bardzo dobrze, że rozporządzamy wspa­niałym systemem idei, który możemy wyko­rzystać do opisu oddziaływania jednej rzeczy z inną rzeczą, lecz świat rzeczywisty jest da­leko bardziej złożony. Pomyślmy o niezliczo­nym mnóstwie oddziaływań zachodzących w tej chwili między atomami tworzącymi papier tej książki. Pomyślmy, że w centymetrze sześcien­nym dowolnego ciała stałego jest, z grubsza, 1022 atomów (zupełnie niewyobrażalna liczba), z których każdy oddziałuje elektromagnetycznie z każdym innym ze zmiennym natężeniem, co daje ogółem 1044 oddziaływań. Pomyślmy, że nawet w tak bardzo rozrzedzonej materii jak powietrze, którym oddychamy, jest około 1022 cząsteczek w każdym litrze, które zderzają się ze sobą i ze ściankami naczynia je zawierają­cego. Mnóstwo rzeczy pozostaje w nieustan­nym ruchu, który sam w sobie jest nieustannie zmienny. Taka jawi się istota otaczającej nas rzeczywistej materii. Jak można opisać taki chaos?

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)