PRZYROST LUDNOŚCI

Dla­tego też do przyrostu ludności (głównie miejskiej), do zmieniającej się struktury demograficznej oraz rosnącej ilości czasu wolnego musi być dostosowana sieć urzą­dzeń kulturalnych, oświatowych, wypoczynkowych, tu­rystycznych.Skracanie czasu pracy powinno wiązać się z zapew­nieniem możliwości wyboru form wypoczynku zarów­no w miejscu zamieszkania, jak też poza nim. Należy więc przewidzieć:    odpowiednie warunki mieszkaniowe spędzania za­sadniczej części wolnego czasu w ramach mieszkania (niezbędne jest w związku z tym dalsze zwiększanie za­sięgu telewizji — także kolorowych programów, rozwój telewizji kanałowej, zapewnienie atrakcyjnych progra­mów dla odbiorców o różnych gustach, wartościowych treści itp.).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)