REALIZACJA DRUGIEGO WARIANTU

Realizacja drugiego wariantu wymagałaby jednak znaczniejszego zwiększenia funduszu spożycia społecznego — a w nim właśnie funduszu dóbr i usług kulturalnych (przy tym zaś odpowiedniej dystrybucji tego spożycia).Z punktu widzenia polityki kulturalnej wskazane by­łoby w szczególności wprowadzenie wspomnianego wskaźnika „minimum socjalnego”, jako jednego z naj­donioślejszych wskaźników rozwoju społeczno-ekono­micznego kraju. Stopniowe podnoszenie minimum so­cjalnego zapewniłoby warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kulturalnemu.Istotnym aspektem ekonomicznych uwarunkowań przemian kulturalnych będzie kształtowanie się spo­życia zbiorowego, przede wszystkim zaś wysokości funduszu „spożycia społecznego” — rozumianego jako spożycie tych dóbr i usług, które ludność otrzymuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)