REALIZACJA IDEI

W zakres jego wchodziłyby zatem: zakła­dy pracy, organizacje ‚związkowe, organizacje społecz- no-polityczne i(w tym młodzieżowe), wojsko, wymiar sprawiedliwości i inne. Oczywiście nie byłoby mowy o podporządkowaniu całości tych instytucji oświacie, lecz o powiązaniu ich funkcji oświatowych w jeden ogólnonarodowy system. Realizacja idei zintegrowane­go systemu oświaty ułatwić by mogła również zinte­growanie działalności kulturalnej prowadzonej przez większość wymienionych instytucji. około 10% liczby dzieci (por.: A. Pawełczyńska, A. Siciński, Uczestnictwo w kulturze a „jakość życia”, Warszawa 1974).

 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)