REALNE PRZEWIDYWANIA

Trudno realnie jednak przewidywać, iż postulowany proces «odszkolniania» będzie się dokonywał w krajach dyspo­nujących od wieków ukształtowanym systemem szkol­nym… W krajach europejskich, także i u nas, można jednak przewidywać wzrost natężenia procesów wzajemnie powiązanych. Chodzi o znaczenie pozaszkolnych   form kształcenia się ludzi oraz o taką wewnętrzną przebudowę szkoły, aby uwolnić ją jak najbardziej od  szkolarstwa»; przekształcić w instytucję autentyczne­go i konstruktywnego kształcenia. Ta perspektywa stanowiłaby największą nowość w przyszłości”. A nieco dalej czytamy: „W miarę tego, jak dokonywać się bę­dzie socjalistyczna przebudowa życia, w miarę tego, jak materialne i organizacyjne warunki bytowania będą ulepszane według technicznych możliwości, jakimi roz­porządzamy, szkoła będzie mogła i będzie musiała ule­gać tym przekształceniom, które dziś wydają się nie­kiedy utopią.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)