REZULTAT SWOBODY

Jako rezultat tej swobody po­wstaje opowieść mówiąca o tak przedziwnych efektach, pojęciach i skutkach, że można się dziwić miłośnikom fantastyki, iż przekładają nad nią opowieści z dziedziny science fiction, ponieważ te ostatnie w porównaniu z prawdą naukową należy wręcz uznać za zwyczajne i pozbawione polotu. Swoboda jest zazdrośnie strzeżona. Spróbuj­my uwięzić elektron wewnątrz jądra atomowe­go. Dlaczegóż by zresztą elektrony nie mogły być składnikami jąder, jak protony i neutrony? Neutrony ulegają rozpadowi promieniotwórcze­mu i przekształcają się w protony, a efektem tego procesu jest pojawienie się elektronów. Nasuwa się więc całkiem sensowna myśl, że neutron powstaje dzięki wychwyceniu elektro­nu przez proton. Cóż jednakże miałby z tego elektron? Nic. Odmawia współpracy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)