RÓWNE ILOCZYNY

W najlepszym razie iloczyny te mogą być równe h. Za dokładność w pomiarze energii trzeba zapłacić niedokład­nością w pomiarze czasu; dokładność w pomia­rze pędu kosztuje niedokładność w pomiarze odległości.Nie uda się nam uriiknąć tych chytrych re­lacji nawet wtedy, gdy wykorzystamy cząstki inne niż fotony. Każda bowiem cząstka niesie jednostkę działania podobnie jak foton, obo­wiązuje więc ta sama zasada. Co więcej, jeśli przeprowadzimy pomiary ruchu obrotowego, odkryjemy podobne sprzężenie między momen­tem pędu i położeniem kątowym.Ważną konsekwencją przyjęcia zasady nie­oznaczoności jest to, że prawa fizyki muszą nabrać charakteru statystycznego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)