RÓWNOWAŻENIE PRZYCIĄGANIA

Siła ta równoważy przyciąganie grawitacyjne Słoń­ca, jeśli nałoży się pewien warunek na całko­witą masę M i promień R wszechświata. Wa­runkiem tym jest, aby 2GM/Rc2 = 1, gdzie G jest stałą grawitacyjną, c — prędkością światła. Jest interesujące, że jest to ten sam warunek, który pojawia się w ogólnej teorii względności i wyznacza grawitacyjny promień wszechświa­ta, na co już wskazywaliśmy. Jeśli przyspieszenie jest względne, a nie absolutne, to masa bezwładna ciała jest miarą siły wywieranej na nie przez resztę wszech­świata, gdy popychasz to ciało. Cóż za wspa­niała myśl: gdy przyspieszasz bieg, twoje mięśnie zwalczają wpływ galaktyk z trudem dostrzegalnych nawet za pomocą najpotężniej­szych teleskopów! Próby — podobne do prób Sciamy — przy­pisania pochodzenia kosmologicznego siłom bez­władności kontrastują z naszkicowaną w pier­wszej połowie tego rozdziału próbą wyjaśnie­nia pochodzenia masy bezwładnej przez kwan­tową teorię pola.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)