SAMA REFORMA

Dla­tego też sama reforma i okres bezpośrednio po niej na­stępujący stanowią pierwszy etap zwiększenia ilości wolnego czasu, kwestia zaś treści wypełniających czas wolny, wzorce jego wykorzystania kształtują się w dłuższych okresach czasu.Z badań zagranicznych wynika, że warunki niedo­stateczne dla upowszechnienia atrakcyjnego wypoczyn­ku {przede wszystkim niepełne przygotowanie infra­struktury) mogą stać się wręcz źródłem wzrostu zja­wisk z zakresu patologii społecznej po’skróceniu czasu pracy. Nie może trwać więc zbyt długo etap następu­jący po reformie czasu pracy, gdy zazwyczaj większość czasu wolnego zostaje zagospodarowana w miarę indy­widualnych potrzeb, natomiast brak jest jeszcze atrakcyjnych propozycji instytucji kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)