ŚCISŁY ZWIĄZEK

Ten ścisły związek oświaty i kultury — przy równo­cześnie większej łatwości sterowania procesami oświa­towymi — skłania do poświęcania szczególnej uwagi rozwojowi oświaty jako jednemu z motorycznych czyn­ników rozwoju kulturalnego. W związku z tym uzna­liśmy za konieczne poczynienie zarówno kilku ogólnych uwag w sprawie stanu oświaty, jak i przedstawienie oceny wybranych wariantów prognoz oświatowych. Nie zamierzamy oczywiście konkurować ze studiami pro­gnostycznymi prowadzonymi przez instytucje oświa­towe. Bez rozważenia perspektyw przemian oświato­wych trudno jednak w sposób uzasadniony prognozować przemiany kulturalne.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)