SKIEROWANA SIŁA

Siła skie­rowana od osi obrotu jest siłą odśrodkową, siłą pozorną, która rzuca każdym, gdy rozpędzone auto pokonuje zakręt, a siła styczna jest siłą Coriolisa, która powoduje, że wiatry na Ziemi wieją okrężnie mniej lub bardziej równolegle do izobar. Newton rozważył przebieg następu­jącego doświadczenia . Wiadro napeł­nione do połowy wodą zawiesza się na lince, nadaje się mu ruch obrotowy i tak pozostawia. Wiadro się obraca i po chwili ten obrót udziela się wodzie wskutek działania sił. W rezultacie powierzchnia wody zakrzywia się i staje wklę­sła. Zrozumiałe, że siła odśrodkowa pcha wodę na ściankę wiadra i woda skupia się przy niej, ponieważ właściwie nie jest ściśliwa. Według Newtona zjawisko to można wykorzystać do odróżnienia układów obracających się od nie obracających. W obracającym się układzie po­wierzchnia wody jest zakrzywiona, w nieobra- cającym się — płaska.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)