SPEKULACJA NA TEMAT ISTNIENIA

Sciana podejmuje speku­lację na temat istnienia, dotąd przez nikogo nie podejrzewanego, wpływu odległej materii kosmicznej, aby uratować ideę względności ru­chu w jej ogólnym sensie; poprzednia próba zmuszała nas do przypisania cząstkom elemen­tarnym nieskończenie maleńkich rozmiarów, co pozwalało obliczyć ich energię własną i na tej podstawie — ich masę bezwładną. Przy rozstrzyganiu tych fundamentalnych proble­mów w grę wchodzi materia w największej i w najmniejszej skali i trudno wyzbyć się uczu­cia, że w substracie przyrody występuje wielka gmatwanina, która wiąże wielkość wszechświa­ta z wielkością cząstek elementarnych. Pewne­go dnia rozwikła się tę gmatwaninę. Jednakże teoria, która tego dokona, powinna nie tylko rozwiązać problem bezwładności, lecz również dać odpowiedź na inne pytanie. To pytanie, o  którym dotychczas nie wspomnieliśmy, gdyż na razie nie ma szans znalezienia na nie od­powiedzi, brzmi następująco: dlaczego cząstki elementarne mają taką masę, jaką na podsta­wie obserwacji im się przypisuje?

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)