ŚREDNIA ENERGIA KINETYCZNA

Okazuje się, że średnią energią kinetyczną cząstki jest 3/2/cT, średnią zaś energią jej ru­chu drgającego jest l/27cT. Współczynnik licz­bowy odzwierciedla liczbę stopni swobody. Na nieszczęście schemat ten nie obowiązuje w reżymie kwantowym. Najprościej można się tym przekonać, rozważając zachowanie się populacji elektronów. Elektrony obowiązuje za­kaz Pauliego — dwa elektrony nie mogą znaj­dować się w tym samym stanie. Gdy tempe­ratura obniża się, elektrony wypełniają najniż­sze stany energetyczne. Zmusza to wiele elek­tronów do pozostania na wyższych poziomach energetycznych . Przy temperaturze zerowej energia całkowita populacji elektro­nów jest tak niska, jak tylko jest to możliwe, lecz nie może być zerowa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)