STOPIEŃ NIEUPORZĄDKOWANIA

Stopień nieuporządkowa­nia najbardziej prawdopodobnego stanu w przy¬padku dwóch rzutów wynosi więc ln2 — 0,69, w przypadku dziesięciu rzutów — ln252 = 5,53, a w przypadku 1022 rzutów — lnlO22 = 50,66.
Obecnie, aby zbudować most łączący rzuty monetą z rzeczywistym światem, należy sku¬pić uwagę na sytuacji złożonej z dwóch serii po dziesięć rzutów. Ma to znaczenie wyjątkowo fundamentalne, gdyż pozwoli zrozumieć, dla¬czego trudno uniknąć zetknięcia z magią. Sto¬pniem nieuporządkowania w ramach jednej z tych serii jest, jak właśnie odnotowaliśmy, ln252 = 5,53. W ramach dwóch jest nim ln (252 • 252) = 2 • 5,53 = 11,06, czyli liczba do¬kładnie dwa razy większa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)