SWOBODA

Dokonując pomiaru, w praktyce zawsze po­pełnia się błąd. Nie można go uniknąć — ten błąd powinien być uwzględniany w oblicze­niach i dodany do wyniku pomiaru jako miara jego dokładności. Wyposażenie naszych labora­toriów jest nadal zbyt toporne, a nasza kontro­la warunków, w jakich przeprowadzamy eks­peryment, nadal niedostateczna. Dzięki udosko­nalaniu techniki pomiarów, wprowadzaniu no­wych metod i wykorzystywaniu świeżo zdoby­tej wiedzy ciągle zmniejszamy błędy w pomia­rach, rośnie więc ich dokładność. Jak daleki może być postęp w tej dziedzinie? Czy może­my ten proces w zasadzie dowolnie daleko ekstrapolować?  Czy wolno nam przyjąć, że wiel­kości mogą być wyznaczone z błędem zerowym? Tak — taką odpowiedź daje fizyka klasyczna. Nie, trzeba za to zapłacić gdzie indziej — za­strzega mechanika kwantowa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)