SZCZEGÓLNE RODZAJE SYMETRII

Tych szczególnych rodzajów symetrii, które obowiązują w oddziaływaniach silnych, nie uwzględniają oddziaływania słabe. Zacho­dzący pod ich wpływem rozpad cząstek nie podporządkowuje się regułom, które rządzą od­działywaniami silnymi. Oddziaływanie słabe w rzeczywistości stało się bardziej sławne raczej z powodu braku niż z powodu obfitości symetrii. Różniącym się od dotychczas rozpatrywanych rodzajem symetrii jest symetria zwierciadlana przestrzeni . W zwierciadle prawa ręka staje się lewą ręką, spiny są skierowane na odwrót. Jeśli charakte­rystyka cząstki zmienia znak w takim zwier­ciadlanym odbiciu, mówimy, że cząstka ma pa­rzystość ujemną; jeśli go nie zmienia, mówimy, że ma parzystość dodatnią.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)