TEMPO PRZEMIAN

Tempo przemian kulturowych na wsi, polegających przede wszystkim na homogenizacji i upowszechnianiu kultury, zależne będzie w znacznej mierze od tempa przemian społeczno-ekonomicznych;  w  najbliższych latach będziemy obserwować na terenie miast proces homogenizacji i upowszechniania kultury,- przebiegający na podobnych zasadach, jak na wsi; równocześnie będą działać czynniki dynamizują­ce przemiany jakościowe, decydujące o różnicowaniu się wzorów/kulturowych i o podnoszeniu się poziomu kultury; , tempo przemian jakościowych będzie zależało przede wszystkim od szybkości podnoszenia się poziomu wykształcenia i charakteru procesów specjalizacji zawo­dowych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)