TEORIA WZGLĘDNOŚCI

Wszystkie te straty usuwa Einsteinowska i ogólna teoria względności. Jej podstawową zasadą jest to, że te same prawa fizyki obowią­zują we wszystkich układach poruszających się | z przyspieszeniem, a więc — na mocy zasady j równoważności — we wszystkich układach bez j względu na to, w jakim polu grawitacyjnym się znajdują. W szczególności prędkość światła jest stała i światło rozchodzi się po liniach i prostych, lecz przestrzeń nie jest już euklidesowa. Zakrzywienie przestrzeni jest bezpośred­nio zależne od rozkładu materii i energii. W ten | sposób geometria przestrzeni, sama będąca  czymś powszechnym, zostaje ściśle związana z czymś innym równie powszechnym — z gra­witacją. To wyjątkowo eleganckie rozwiązanie prze­widuje wszystkie godne uwagi efekty, wynika­jące z założenia płask ości przestrzeni.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)