TRZY MOŻLIWOŚCI

Mamy do wyboru trzy możliwości: szu­kać jej pochodzenia w silnych oddziaływaniach, w słabych oddziaływaniach lub w grawitacji. Silne oddziaływania z pewnością modyfikują masę jąder atomowych i mogą się rzeczywiście przyczyniać do zwiększania masy swobodnych hadronów (barionów i mezonów). Niełatwo jednak dostrzec, w jaki sposób oddziaływania te mogłyby określać masę leptonów takich jak elektron czy mion. Z drugiej strony grawitacja działa na wszystkie cząstki, może więc być obiecujące szukanie w niej właśnie podstawo­wego źródła ich bezwładności.   Wydaje się ra­czej osobliwe upatrywanie w grawitacji od­działywania odpowiedzialnego za masę bez­władną, skoro masa ta z pewnością jest odpo­wiedzialna za grawitację, lecz ścisły związek między masą bezwładną i masą grawitacyjną (ciężkością) wskazuje dobitnie na to, że naj­bardziej podstawowego źródła masy bezwład­nej należałoby szukać w najbardziej widocz­nym ze wszystkich oddziaływań — w grawi­tacji.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)