TYP UCZESTNICTWA

Sądzimy, że praw­dopodobne jest ukształtowanie się ekspresyjnego typu uczestnictwa jako typu dominującego, twórczosc zas czy innowacja w szerszym zakresie będzie w dalszym ciągu rodzajem aktywności mało upowszechnionym. Dlatego właśnie ten rodzaj kontaktu z kulturą nale­żałoby przeciwstawiać konsumpcyjności, mówiąc o czło­wieku przyszłości raczej w kategoriach ekspresji niz twórczości.Jednym z najczęściej powtarzanych wymagań wobec współczesnego człowieka jest wymaganie wszechstron­ności. Sądzimy, że jeśli miarą tej wszechstronności ma być pełne opanowanie różnych dziedzin wiedzy i języ­ków kultury, będzie ona także w odległej perspekty­wie dostępna jedynie nielicznym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)