W OMAWIANEJ PERSPEKTYWIE

W każdym razie stopień egalitaryzmu kulturalnego będzie w omawianej perspektywie jednym z najbar­dziej istotnych wskaźników osiągnięć na drodze roz­woju socjalizmu w naszym kraju. Jak się wydaje, szczególnie cennym instrumentem polityki kulturalnej w tym zakresie może być swego rodzaju „minimum kulturalne” (po bardziej szczegółowym opracowaniu jego koncepcji — odniesienie tego minimum do realizo­wanego modelu konsumpcji oraz ilości czasu poświęco­nego na aktywność kulturalną takiego lub innego ro­dzaju, głównie zaś do infrastruktury kulturalnej). Usta­lenie „minimum” pozwoliłoby na ocenę postępu w dzie­ci ‚ * rozwoju kulturalnego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)