W PERSPEKTYWIE LAT

Oczywiście w perspektywie roku 1990, a nawet 2000 nie zostaną wyeliminowane wszystkie prace jałowe in­telektualnie (choć, jak sądzimy, ilość ich znacznie się zmniejszy). Być może jednak, właśnie w sferze aktyw­ności kuturalnej, w tym aktywności twórczej (ponadto w innych formach aktywności, jak sport, turystyka itp.), ludzie będą .szukać rekompensaty. Aby tak się stało, niezbędna okaże się odpowiednia polityka kulturalna, świadomie podejmująca tego rodzaju zadanie. Dodajmy zresztą, że proces modernizacji obejmie -—i to, jak są­dzimy, już w perspektywie roku 1980 — również gospo­darstwo domowe, uwalniając osoby nim się zajmujące od prac szczególnie uciążliwych, a także zmniejszając w bardzo poważnym stopniu ilość czasu niezbędnego na czynności związane z gospodarstwem domowym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)