W PRZEWIDYWANIU KULTUROWYM

Nie jest to oczywiście warunek wystarczający do pożądanego — z punktu widzenia socjalistycznego sy­stemu wartości — rozwoju kulturalnego. Dotyczy on jedynie pewnych ram uczestnictwa kulturalnego. Kontekst międzynarodowy dla przewidywań rozwo­ju naszej kultury to zresztą nie tylko przeciwstawie­nia: Polska i— reszta świata, lecz w znacznym stopniu problem kształtowania się kultury krajów socjalistycz­nych. Z jednej strony zagadnieniem doniosłym, lecz nie łatwym do prognozowania, są kulturowe konsekwencje integracji gospodarczej tych krajów. Można sądzić, iż stworzą one jeszcze lepsze warunki dla przyjacielskie­go współzawodnictwa w dziedzinie rozwoju kultur na­rodowych — w ramach wspólnych ideałów „kultury socjalistycznej”.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)