W PRZYPADKU FOTONU

W przypadku fotonu nie ma z tym! problemów — foton może mieć dowolnie małą! energię. Lecz foton niesie jednostkę działania,! czyli kwant — iloczyn energii i czasu, a to! znaczy, że foton o małej energii ma falę o dłu­gim okresie. Dlatego też czas dokonania pomiaru nie może być określony z dokładnością większą niż okres tej fali. Można więc zmierzyć! energię dokładnie, ale wtedy czasu, w którym elektron miał tę energię, dokładnie zmierzyć! nie można. Z drugiej strony, jeśli chce się dokładnie zmierzyć czas dzielący dwa zdarzenia! związane z elektronem, trzeba wykorzystać fo­tony, których fala ma krótki okres (wysoką! częstotliwość); skutkiem tego będzie bardzo du­że zakłócenie energii. W tym sensie energia i czas są sprzężone.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)