W RAMACH SYSTEMU

W ramach systemu oświatowego następuje, lub i nie następuje, kształtowanie się potrzeb wyższych czło­wieka (a do nich należą potrzeby kulturalne, które w przeciwieństwie do potrzeb „podstawowych” nie pojawiają się wyłącznie spontanicznie); w okresie szyb­kiego wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa i w rezultacie tego — znacznych różnic pomiędzy wykształceniem dzieci i rodziców’ rola szkoły w tym za­kresie wzrasta nawet kosztem roli rodziny, kształtowanie wzorów kulturowych oraz stylu ży­cia jednostki w znacznym stopniu następuje w ramach instytucji szkolnych wszelkich szczebli. Zależności pośrednie rozwoju kultury od rozwoju oświaty polegają przede wszystkim na tym, że oświata (jak zresztą i kultura) jest we współczesnych rozwinię­tych społeczeństwach jednym z najbardziej istotnych czynników wzrostu ekonomicznego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)