W SKALI ŚWIATOWEJ

Tylko wtedy bowiem kultura nasza stanie się znaczącą w skali światowej, gdy inspirować jej rozwój będą ambicje „przodownictwa” w zakresie organizacji życia zbioro­wego — stosownie do ideałów socjalistycznego huma­nizmu, i gdy wyzwoli się równocześnie z obecnych ten­dencji i snobizmów imitacyjnych, z chęci „doganiania” społeczeństw zachodnich.Przyjmując „uczestnictwo w kulturze” za nadrzędną kategorię pojęciową rozważań dotyczących przemian kulturowych, kierowaliśmy się dwoma względami. Po pierwsze, stanowi ona — naszym zdaniem — dogodną płaszczyznę przejścia od analiz socjologicznych i kultu- rologicznych do problematyki planowania społecznego. Po drugie, przemawiają za nią względy teoretyczne .

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)