W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM OŚWIATY

Wy mieńmy jedynie pewne przykłady napięć, które mogą powstawać w związku z rozwojem oświaty: silne rozwarstwienie społeczne wynikające z róż­nic poziomu wykształcenia (szczególnie w przypadku niewystarczającego uwzględnienia w planach oświato­wych dokształcania roczników, które opuściły szkołę w latach 1960—1970);tendencje do dezintegracji między pokoleniami (między innymi w rodzinach) w związku z trudnościami komunikowania się wynikłymi z różnic wykształcenia;   frustracje w pracy zawodowej — w sytuacjach (coraz zapewne częstszych), gdy będzie. ona poniżej kwalifikacji jednostki. Niezbędne jest wyczerpujące przeanalizowanie źró­deł przyszłych napięć i szukanie sposobów uchronienia społeczeństwa przed ich szkodliwymi efektami.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)