WARIANTY ROZWOJU OŚWIATY

W świetle powyższych uwag jest rzeczą oczywistą, że tempo i charakter przemian kulturowych w naszym kraju zależeć będą w znacznym stopniu od tempa wy^ równania dysproporcji wewnątrzkrajowych w zakresie poziomu i jakości wykształcenia.Przewidywania w tym zakresie będą znacznie bardziej wiarygodne, gdy zostanie zaawansowana realizacja no­wego programu polityki oświatowej. Na tym miejscu jednak rozpatrzmy dwa warianty rozwoju oświaty w Polsce w najbliższym dwudziestoleciu. Wariant A oparty jest na informacjach o założeniach planu perspektywicznego przygotowywanych przez Komisję Planowania, wariant B — konkurencyjny wobec wa­riantu A — przewiduje wcześniejsze osiągnięcie pozio­mu krajów rozwiniętych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)