WAŻNIEJSZE DLA SPRAWY

Dużo ważniejsze dla sedna sprawy jest to, że w serii dziesięciu rzutów najbardziej prawdopodob­ne jest uzyskanie pięciu orłów i pięciu reszek. Tak jest, ponieważ przy dziesięciu rzutach więcej jest kombinacji zło­żonych z pięciu orłów i pięciu reszek w róż­nym. porządku niż dowolnych innych kombi­nacji. Seria dziesięciu reszek jest fenomenem. Najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest : wyrzucenie równej liczby orłów i reszek.W tym najbardziej prawdopodobnym wyniku znajduje wyraz porządek dotyczący zachodze­nia czysto przypadkowych zdarzeń. Jest to naj­bardziej prawdopodobny stan rzeczy i to nas interesuje.Przypuśćmy, że próbujemy uprościć (w my­śli oczywiście) proces rzucania monetą, rozpa­trując go jako mechanizm wyrzucania, średnio, równej liczby reszek i orłów i zaniedbując I wszystkie inne możliwości. Na ile ten obraz byłby fałszywy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)