WIELE INNYCH PYTAŃ

Istnieje wiele innych pytań. Jednym z wy­tworów oddziaływania słabego jest mion — cząstka pod każdym względem taka sama jak elektron z wyjątkiem masy, która jest około 200 razy większa od masy elektronu. Jaka ist­nieje zależność między mionem i elektronem? Czym są owe niewiarygodne cząstki — neutri­na: jak duchy poruszające się z prędkością śwriatła, niosące tylko spin i pamięć o tym, że powstały albo wraz z mionami, albo z elektro­nami? Czy cząstki elementarne składają się z kwarków? Co wyznacza masę cząstki? Czy grawitacja odgrywa pewną rolę w fizyce czą­stek elementarnych? Być może nie nauczyli­śmy się jeszcze prawidłowego formułowania pytań.

 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)