WIELE KONCEPCJI

Sprowadzałyby się do umiejętności wybierania odpowiadających zainteresowaniom treści spośród wielu oferowanych, odrzucenia postawy powie­lania ciągle tychLEIE samych wzorów, biernej akceptacji te­go, co najłatwiej dostępne. Terenem kształtowania dys­pozycji do innowacji mogłyby być różne formy dzia­łalności amatorskiej i hobbystycznej. WW wielu postulowanych koncepcjach człowieka nie dość sprawiedliwie ocenia się wartość ekspresji jako au­tentycznego i rozwijającego rodzaju kontaktu ze świa­tem. Ten rodzaj kontaktu zakłada podmiotowy stosu­nek do przeżywanej rzeczywistości, czynne współu­czestnictwo w procesie tworzenia i przetwarzania kul­tury, implikujące postawę , kreacjonistyczną , wobec własnego uczestnictwa w kulturze.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)