WIELKA BUDOWA

Wydaje się zresztą, że w obecnym „ru­chu” na rzecz budowy.wielkiej liczby mieszkań w więk­szym stopniu powinna uczestniczyć polityka kulturalna. Jej kryteria zaś okażą się w przyszłości najbardziej ważkie przy ocenie rezultatów dzisiejszego wysiłku in­westycyjnego w zakresie mieszkalnictwa.Wreszcie niezmiernie doniosłym zjawiskiem będzie rozwój techniki — wkroczenie jej nowoczesnych prze­jawów do wszelkich niemal sfer życia ludzkiego, ów problem jednak przedstawimy nieco szerzej w ostatnim punkcie tego rozdziału.Ogólnie biorąc, w interesującej nas perspektywie można więc przewidywać następujące zmiany w pozio­mie -życia i określających go czynnikach:  wzrost przeciętnego poziomu życia,  podnoszenie socjalnego minimum,  wzrost — wśród czynnych zawodowo — odsetka osób czerpiących dochody z pracy w gospodarce uspo­łecznionej,wzrost przeciętnej płacy,wzrost wysokości rent i emerytur.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)