WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK

Fotony tego typu promieniowa­nia zawdzięczają swe istnienie kwantowi dzia­łania i mogą istnieć tylko jako fotony wirtual­ne. Są jednakże cząstkami o właściwościach dokładnie takich, jakich się wymaga, aby wy­jaśnić natychmiastowe elektrostatyczne oddzia­ływanie między dwiema naładowanymi cząst­kami . Takie oddziaływanie jest kon­sekwencją nieustannej wymiany fotonów wir­tualnych. Idei wymiany cząstek wirtualnych używa się : powszechnie w fizyce kwantowej do opisu oddziaływań. Wspomnieliśmy o polu fotonowym, lecz są również inne pola, których cząstki wir­tualne rodzą odpychanie i przyciąganie. Istnieniem jednego z takich pól wyjaśnia się zjawisko nadprzewodnictwa. Przewodnik, któ­ry w bardzo niskiej temperaturze traci opór elektryczny, nazywamy nadprzewodnikiem.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)