WNIOSKI DLA POLITYKI KULTURALNEJ

Uznaliśmy jednak za konieczne zasygnalizowanie go — gdyż już przed 1990 rokiem polityka kulturalna będzie musiała rozpocząć przygotowywanie się do nowych zadań i pro­blemów z tego wynikających. Z naszych dotychczasowych rozważań wynikają licz­ne wnioski dla polityki kulturalnej. Infrastruktura kul­turalna związana z wypełnianiem czasu wolnego na­biera w Polsce szczególnego znaczenia z uwagi na perspektywę skracania czasu pracy. Niewystarczający stan bazy, gdyby szybko nie zostały odrobione obecne zapóźnienia, mógłby stać się czynnikiem utrudniającym racjonalne spędzanie czasu wolnego w przyszłości.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)