WSZYSTKIE FALE

Natężenie jest naj­bardziej użyteczną miarą, lecz nie jedyną. Cza­sami interesuje nas ilość energii aawartej w da­nej objętości promieniowania; używamy wtedy pojęcia gęstości energii — jest to jej ilość w metrze sześciennym strumienia promienio­wania w dowolnym momencie. Łatwo wykazać, że mnożąc gęstość energii przez prędkość fal promieniowania otrzymamy jego natężenie, wielkości te są więc ściśle związane. Skoro już jesteśmy przy falach, zwróćmy uwagę, że przenoszą one zarówno energię, jak i pęd. Każdy, kto został uderzony przez falę przy brzegu moi-za, wie, że fale niosą pęd. Wszystkie fale, jakakolwiek byłaby ich natura, niosą zarówno pęd, jak i energię.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)