WYKORZYSTANIE TELEWIZJI

Można również spodziewać się, że dotychczasowe — dość już długo trwające, ale stale nieśmiałe — próby wykorzystania w naszym kraju telewizji dla celów oświatowych (zarówno typu obecnej Politechniki Tele­wizyjnej lub Telewizyjnego Technikum Rolniczego, jak i telewizyjnych programów szkolnych) przerodzą się w  latach najbliższych w systematyczne kursy telewizyjne, na różnych poziomach. Umożliwi to, między innymi, zwiększenie zasięgu kształcenia na poziomie wyższym (przy wprowadzeniu wszechnic telewizyjnych,  analogicznych np. do brytyjskiego „otwartego uniwersytetu” – ale wykorzystujących też bogate tradycje polsldch wszechnic); ułatwi w szczególności dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)